ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਮੂਲ ਲੇਖ਼ਕ: ਜੀ.ਰੇਅ ਗੌਂਫ

ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੩ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ, ਟਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਰ ਲੇਖ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਹੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲ਼ਾ ਇੰਜਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ, ਟੌਰਕ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਅਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਿਅਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਿਮ “ਸੜਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਟਰੱਕ ਇੰਜਣ ਦੀ ਘੱਟ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਸਟ ਟਰੱਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਛਤ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ‘ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਟੌਰਕ ਦੇ ਉਸ ਮਨਚਾਹੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ (ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ੨੪-ਇੰਚ ਦਾ ਵ੍ਹੀਲ ੨੨ ਇੰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹੀਏ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਡਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਫ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰ ਰਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਬੰਕ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਕਦੀਂ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਚਲਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਹਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਂਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਡ੍ਰੌਲਿਕਸ ਲਈ ਵੈੱਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਈਂਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਖੋਜ ਕਰੋ, ਖੋਜ ਕਰੋ, ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੁਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਖਰਚ ਕਰੋ।

Previous articlePeterbilt & Toyota Announce Hydrogen Fuel Cell Technology Plan
Next articleConfigure Your Truck to Your Route