ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਬੈਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਸ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (ਓੜ) ਡੀਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਮੀਅਨਜ਼ ਵੋਲਵੋ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਰੇ ਸੈਂਟਰ ਡੂ ਕੈਮੀਓਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀ 8 ਦੇ ਬੈਟਰੀ-ਬਿਜਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਜ਼ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪੀਟਰ ਵੂਰਹੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਜ਼ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਈਵੀ ਡੀਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੇਲਪਾਈਪ ਨਿਕਾਸਾਂ ਵੋਲਵੋ ੜਂ੍ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੈ“। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਕੈਮੀਅਨਜ਼ ਵੋਲਵੋ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਰੇ ਸੈਂਟਰ ਡੂ ਕੈਮੀਓਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।“

ਸਖਤ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਸ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੋਲਵੋ ੜਂ੍ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨ ਨਿਦਾਨ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੇਨ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟੀਪੀਏ ਸੈਂਟਰ ਡੂ ਕੈਮੀਓਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1987 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਬੈਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ ਕੁਬੈਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲੇਵੀਸ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਬੈਕ ਸਿਟੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੋਲਵੋ ਵੀਐਨਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਚਾਰਜਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰੇ ਸੈਂਟਰ ਡੂ ਕੈਮੀਓਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵੋਲਵੋ ੜਂ੍ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਓੜ ਡੀਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਟਿਕਣਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਲਵੋ ੜਂ੍ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਲੀਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਡੂ ਕੈਮੀਓਨ ਦੀ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰੀ-ਕਲਾਊਡ ਪਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ੜਂ੍ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।“

ਕੈਮੀਅਨਜ਼ ਵੋਲਵੋ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਠ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਡੋਰਵਲ ਟਿਕਾਣਾ, ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਜ਼ ਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਹੁਣ ਛੇ ਟਰੱਕ ਬੇਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੈਟਰੀ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਈ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਮੀਅਨਜ਼ ਵੋਲਵੋ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ 30 ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੇ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਧੀਕ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੋਲਵੋ ੜਂ੍ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਅਨਜ਼ ਵੋਲਵੋ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਨ-ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਬਿਬਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਬਿਲਿਟੀ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।“

Previous articleਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣਾ
Next articleVolvo Trucks Announces First Two Volvo Trucks Certified EV Dealers in Canada