ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੀਟ ਟਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

ਟਰੇਲਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੇਲਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਫੰ)। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈੇ। ਆਓ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ-ਟਾਪ ਸ਼ੇਪ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਧੇਰੇ ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਯੋਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਸਹੀ ਦਬਾਅ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਾਇਰ Tread
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈੱਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨੋਅ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ‘ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈੱਡ ਡੂੰਘਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟਾਇਰ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸਟੀਅਰ ਟਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੪/੩੨ ਇੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦਾ ੨/੩੨)। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੱਝ ਟਾਇਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ੍ਰਚੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਸਨੋਅ ਅਤੇ ਆਈਸ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਅਭਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ
ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਲੂਣ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਔਖੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ
ਨਿਯਮਤ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ੧੨,੦੦੦ ਤੋਂ ੨੪,੦੦੦ ਮੀਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਗਪਿਨ, ਫਿਫਥ ਵ੍ਹੀਲ ਪਿਵਟ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ, ਮੁੱਖ ਰੇਲ, ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਲੰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥਰਮਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਚੀਰ ਅਤੇ ਪੰਕਚਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੇਕ ਜੋ ਕੰਧਾਂ, ਛੱਤ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਨਮੀ
ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥਰਮਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਤੇ੍ਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਕਚਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੇਕ ਜੋ ਕੰਧਾਂ, ਛੱਤ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਯੋਗਤਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੁੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਵਕਫਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਧਾਂ, ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾਪਣ ਜਾਂ ਲੀਕੇਜ ਦੁਆਰਾ ਨਮੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਮੀ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਲੀਕ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਲੇ, ਵੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੀਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਨਲਾਂ, ਫਰੇਮ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਾਰਪੇਜ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਲਾਂ (ਵੈਂਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ

ਇਹ ਕਾਰਗੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਗੋ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੋਡ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾੳਂਦੇੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ‘ਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿੱਪਮੈਂਟ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਗੋ – ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ – ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

Previous articleBC Confirms Federal ELD Mandate Enforcement Effective January 1, 2023
Next articleBC ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ੧ ਜਨਵਰੀ, ੨੦੨੩ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ELD ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ